skaje tapicerskie

Zapalność

Zapalność

Zapalność – Norma PN-EN 1021 Część 1 (PN-EN 1021-1:2014-12): określa sposób przeprowadzania badań sprawdzających czy materiały stosowane na pokrycia i wypełnienia siedzisk tapicerowanych spełniają warunki tudno -zapalnośći. W warunkach kiedy są narażone na kontakt z tlącym się papierosem będącym źródłem ognia. Tytuł normy to: „Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło zapłonu: tlącyWięcej oZapalność[…]

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100 OEKO-TEX Standard 100 –  jest to ogólnoświatowy standard badania. Certyfikowania i testowania materiałów i surowców do produkcji wyrobów, półwyrobów oraz ostatecznych produktów z branży tekstylnej na każdym etapie produkcji. OEKO-TEX STANDARD 100 wydane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologi Wyrobów Włókienniczych, daje potwierdzenie spełnienia wymagań opracowanych w zał. XVII REACH. NormaWięcej oOEKO-TEX STANDARD 100[…]

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV jest naturalnym czynnikiem mającym wpływ na degradację włókien i tworzyw sztucznych. Podczas tego procesu wewnątrz tworzywa zachodzi reakcja chemiczna zmieniająca jego wewnętrzną budowę. Przekształcenia te powodują zmiany parametrów technicznych tworzyw.

Test Martindale’a

Test Martindale’a

Podstawowy sposobem badania odporności na ścieranie jest test Martindale’a określony normą PN-EN ISO 5470-2:2005 zastępuje PN-EN ISO 5470-2:2004. Tytuł normy: „Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi — Wyznaczanie odporności na ścieranie — Część 2: Urządzenie ścierające Martindale’a”. Polega on na poddaniu pobranych niesąsiadująco próbek materiału o określonej w normie wielkości. Próbki te są umocowane w maszynieWięcej oTest Martindale’a[…]