Test Martindale’a

Podstawowy sposobem badania odporności na ścieranie jest test Martindale’a określony normą PN-EN ISO 5470-2:2005 zastępuje PN-EN ISO 5470-2:2004. Tytuł normy: „Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi — Wyznaczanie odporności na ścieranie — Część 2: Urządzenie ścierające Martindale’a”. Polega on na poddaniu pobranych niesąsiadująco próbek materiału o określonej w normie wielkości. Próbki te są umocowane w maszynie … Czytaj dalej Test Martindale’a