Zapalność

Zapalność – Norma PN-EN 1021

Część 1 (PN-EN 1021-1:2014-12): określa sposób przeprowadzania badań sprawdzających czy materiały stosowane na pokrycia i wypełnienia siedzisk tapicerowanych spełniają warunki tudno -zapalnośći. W warunkach kiedy są narażone na kontakt z tlącym się papierosem będącym źródłem ognia. Tytuł normy to: „Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros”. Laboratoria przeprowadzając testy zgodnie z zaleceniami normy. na materiałach stosowanych w zestawie na siedziska tapicerowane, sprawdzają miejsce przyłożenia źródła zapłonu i czas reakcji w ściśle określonych warunkach. Odporność materiału na działanie zewnętrznego źródła zapłonu mierzy się upływem czasu po którym następuje jego zapłon.

Poniżej przedstawiamy kryteria badania kontrolnego na „tlący się papieros”:

Kryteria tlenia:

  • Niebezpieczne narastające spalanie
  • Układ próbny strawiony przez ogień
  • Tli się do końca
  • Tli się na wskroś grubości
  • Tli się dłużej niż 1 godzinę
  • Dalej niż 100 mm od źródła zapłonu

Kryteria palenia się płomieniem:

  • Niebezpieczne narastające spalanie
  • Układ próbny strawiony przez ogień
  • Palenie się płomieniem do końca
  • Palenie się płomieniem na wskroś

Zapalność – Norma PN-EN 1021

Część 2:  (PN-EN-1021-2), temat: „Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych .Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki” określa źródło ognia. Wielkość i temperaturę płomienia. Badanie zapalności mebli tapicerowanych polega na zastosowaniu odpowiedniego źródła zapłonu na konkretny zestaw materiałów zastosowanych w badanym meblu i rejestracji reakcji zastosowanych materiałów na płomień. Źródłem ognia o mocy tlącego się papierosa lub płonącej zapałki bada się układy materiałów tapicerskich zastosowanych w badanym meblu np. skaj tapicerski,materiał rozdzielający, pianki wypełniające itp. W trakcie testu obserwowane jest w jaki sposób zapala się badany zestaw materiałów ( żarzenie, tlenie się materiału, palenie się płomienia). Na zakończenie testu sprawdza się badany zestaw czy któryś z użytych materiałów nie zaczął się tlić.

Wymagania konwencji SOLAS aby zastosowane materiały na zestaw tapicerski uznać za odporne na zapalenie się i  rozprzestrzenianie płomienia (trudno zapalny). gdy podczas żadnego z przeprowadzonego badania nie występuje postępujące tlenie się ani palenie się płomieniem.

Przykładowe skaje oferowane na polskim rynku spełniające normę PN-EN 1021: Silvertex, Vogue, Marlin, Beluga, Zander, Nautilus, które możesz znaleźć na tutaj… 

 

Dodaj komentarz