Zapalność

Zapalność – Norma PN-EN 1021 Część 1 (PN-EN 1021-1:2014-12): określa sposób przeprowadzania badań sprawdzających czy materiały stosowane na pokrycia i wypełnienia siedzisk tapicerowanych spełniają warunki tudno -zapalnośći. W warunkach kiedy są narażone na kontakt z tlącym się papierosem będącym źródłem ognia. Tytuł normy to: „Meble — Ocena zapalności mebli tapicerowanych — Część 1: Źródło zapłonu: tlący … Czytaj dalej Zapalność